Kun pelisäännöt ovat selvät on vuokraaminen miellyttävä kokemus molemmille osapuolille.

YLEISET SOPIMUSEHDOT

Yllämainituilla ohjeilla tarkennetaan näitä yleisiä sopimusehtoja.

 1. Sopijapuolet ja soveltamisala
  Näitä sopimusehtoja sovelletaan Finnaudio (jäljempänä “vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä (“vuokralleottaja”) välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

 

Jos tuotteen mukana toimitetaan erillinen tuotekohtainen sopimus kumoaa se tässä sopimuksessa olevat ristiriitaisuudet.

 1. Vuokra-aika
  Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralle-antajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Minimi vuokra-aika on 1 vrk(= perusvuokra).

 

 1. Vuokrauksen kohde
  Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto sellaisenaan ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai henkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.
 2. Peruutusehdot
  Vahvistettu vuokraus tulee peruuttaa viimeistään 14 päivää ennen toimituspäivää. Tämän jälkeen peruutetuista vuokrauksista veloiamme seuraavasti: 0-7 päivää ennen toimituspäivää peruutetuista vuokrauksista veloitetaan koko vuokrahinta. 8-14 päivää ennen toimituspäivää peruutetuista vuokrauksista veloitetaan 50%. Tämä koskee myös osittain peruutettuja vuokrauksia peruutettujen tuotteiden osalta.
 3. Kaluston luovuttaminen
  Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta. Vuokral-leottaja vastaa kuljetuskustannuksista, ellei muuta ole erikseen sovittu.

 

 1. Vuokrakaluston käyttö
  Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Vuokrakalustoa ilman Vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokralleottajan tulee käyttää vuokraamaansa kalustoa sovitussa kohteessa, joka on tässä sopimuksessa määritelty, ja hän ei saa kuljettaa kalustoa omatoimisesti uusiin kohteisiin ilman uutta kirjallista sopimusta.
 2. Vuokrauskaluston palautus
  Vuokralleottajan tulee luovuttaa vuokrakalusto Vuokralleantajalle sovittuun palautuspaikkaan välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Luovutuspaikasta ja palutuskuljetuksesta on sovittava ennen vuokrauksen alkamista kirjallisesti.
 3. Vuokralleottajan vastuu
  Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta arvoon, ja vastuussa vuokralleantajalle aiheuttamastaan välillisestä ja välittömästä vahingosta. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus-ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus-ym.määräysten ja -tarkastusten suorittamisesta, sekä niiden kustannuksista.
 4. Vuokralleantajan vastuu
  Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
 5. Vakuutukset
  Vuokrakalusto on Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Kalustolla on Palo- Varkaus- ja Kuljetusvakuutukset, ja Vuokralleottaja vastaa vahinkotapauksessa vähintään omavastuuosuudesta (1.000 €) sekä kulujen korvaamisesta. Vouokralleottaja saa myös itse vakuuttaa vuokraamansa laitteet.
 6. Sopimusrikkomus
  Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muuten jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osilta täyttämättä Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset.
 7. Ylivoimainen este
  Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti-tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.
 8. Vuokrasopimuksen siirtäminen
  Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.
 9. Riitaisuudet
  Vuokralleottajan ollessa elinkeinonharjoittaja vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai osapuolten niin halutessa ns.välimiesmenettelyä käyttäen. Vuokralleottajan ollessa yksityishenkilö riidat ratkaistaan kuluttajavalituslautakunnassa tai vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.Mikäli vuokralleottaja ei maksa vuokria määräaikana, lasketaan yliajalta korkolain mukainen viivästyskorko. Jos vuokralleottajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokranmaksamisesta.

 

VUOKRAUKSEN OHJE

Näillä ohjeilla osittain  tarkkennetaan yleisiä sopimusehtoja.
Jos tulee jotain kysyttävää olkaa yhteydessä kiitos!

VUOKRA-AIKA JA HINTA

Kaikkien tuotteidemme vuokra-aika on 3vrk (Toimituspäivä, käyttöpäivä ja palautuspäivä) tai viikonlopun yli pe-ma. Lyhyempi vuokrausaika ei vaikuta hintaan. Pidemmistä vuokrauksista lasketaan lisäpäivistä tuotteelle vuokrahinta, joka on yleensä n. 30%/lisäpäivä normaalista vuokrahinnasta yli viikon kestäviin vuokrauksiin laskemme tarjouksen erikseen lisää tällöin vain tuotteet ja haluamasi vuokra-aika äläkä välitä hinnasta laskemme sen sitten teille tarjoukseen.

TARJOUSPYYNTÖ

Lisää haluamasi tuotteet nettisivuiltamme ”tarjouskoriin” laita haluamasi vuokra-aika. Jos haluat lisää tietoa tuotteista tai et löydä sopivaa ole yhteydessä asiakaspalveluumme autamme mielellämme.

Kun haluamasi tuotteet on lisätty ”tarjouskoriin” siirry täyttämään vuokraajan tiedot. Vuokraajan tietoihin tulee laittaa vuokralle ottajan tiedot koti tai postiosoite. Jos haluatte tarjouksen myös tuotteiden toimituksesta, niin täyttäkää myös toimitusosoite kenttä, johon tulee tiedot paikasta, jonne haluatte vuokratuotteet toimitettuna.

Mikäli haluatte tarkentaa jotain, löytyy tässä kohdassa myös kenttä, johon voitte laittaa lisäinformaatiota tai jos haluatte kysyä jotain.

Tämä on vasta tarjouspyyntö eikä sido teitä vielä mihinkään. Kun saamme tarjouspyyntönne, niin varmistamme ensin, että meillä on tuotteita riittävästi saatavilla ja että meillä on mahdollisuus ylipäätään toimittaa haluamianne tuotteita.
Kysymme myös tarvittaessa lisätietoja, mikäli siihen on tarvetta.

TILAUS JA VARAUS

Kun olemme käsitelleet tarjouspyyntönne, lähetämme teille sen pohjalta tarjouksen.
Tarjoukset ovat voimassa välimyyntivarauksin. Kun olette hyväksyneet tarjouksen, varmistamme vielä toimitusmahdollisuuden ja mikäli tuotteet tässä vaiheessa on vielä toimitettavissa, lähetämme teille tilausvahvistuksen vasta tämän hyväksyttyä, tuotteet on varattu teille ja vuokrasopimus on syntynyt ja on molemmin puolin sitova yleisten vuokrausehtojen mukaan.

NOUTO VARASTOLTA

Nouto ja palautus varastoltamme Lohjalta (Mäntynummentie 1, 08500 LOHJA) on aina maksuton.
Huomio töllöin vuokraamiesi tuotteiden koko ja mahdolliset muut kuljetukseen liittyvät tuotekohtaiset erityispiirteet ja ehdot. (Ne ovat mainittuna tuote-esittelyssä) mutta tässä muutamia lyhyesti:

 1. Isot jääkaapit, ei peräkärryyn. Paketti tai kuorma-auto kuljetukseen. Kylmäkoneen rakenteet eivät kestä peräkärryn pomppimista.
 2. Kylmälaitteet yleisesti, jos ne kuljetetaan vaakatasossa, tulee niiden olla pystyasennossa vähintään 6h ennekuin ne kytketään päälle. Freoni kiertoon voi jäädä muuten ilmaa ja kone ei ala kylmenemään.
 3. Grillit ja paellat peräkärryä tai pakettiautoa suositellaan. ovat usein rasvaisia eivätkä kovinkaan mukavia laittaa kangasverhoilulle, haisevat usein myös rasvalle, joka ei välttämättä ole miellyttävä tuoksu uudessa autossa.
 4. Äänentoisto ja muut elektroniikkalaitteet. Mielellään paketti tai henkilöauto myös kuomullinen peräkärry käy.

Asiakas vastaa itse tuotteiden autoon lastaamisesta ja purkaamisesta palautettaessa, autamme resurssiemme mukaan. Mikäli lastaaminen aiheuttaa asiakkaan autoon tai muuhun kuljetuskalustoon vaurioita vastaa hän itse niistä.

TOIMITUS JA POISHAKU

Toimitamme tuotteet sovittuun paikkaan sovittuna aikana (Aikaikkuna +/- 1 tunti tavoiteajasta)
Lastaamme tuotteet varastolamme ja puramme ne auton välittömään läheisyyteen. Jos haluatte apua tuotteiden paikoilleen kantamisessa. Veloitamme tästä 45€/alkava tunti (sis. alv). Tuotteiden kantaminen ja paikoilleen asettelemisesta tulee sopia etukäteen, kuljettajalla ei tähän välttämättä ole aikaa paikanpäällä jos on sovittu jo seuraava toimitus.
Kun tuotteita noudetaan on niiden oltava toimituspaikassa samalla tavalla pakattuina kuin toimitettaessakin. Mikäli joudumme pakkaamaan tai kantamaan tavaroita veloitetaan tästä myös 45€/alkava tunti.

HUOM Toimipaikamme on LOHJALLA ja toimitamme tuotteita akselille Uudenmaan-läänin alueelle. Arvion toimitushinnasta näet tarjouspyyntöä tehdessä, laskemme kuitenkin lopullisen toimitushinnan tarjoukseen hintaan vaikuttaa matka ja tuotteiden koko ja määrä.
Tuotteita ei toimiteta postilla, matkahuollolla tai muuna rahtina. Jos et ole toimitus alueellamme etkä pysty tuotteita noutamaan niin kannattaa katsoa löytyykö paikkakunnaltanne tai lähempää vastaava paleluntarjoaja.

MAKSAMINEN

Kaikki vuokratuotteet maksetaan viimeistään toimitettaessa. Maksuvälineenä käy käteinen tai pankkikortti.
Laskutus 10pv netto yrityksille. Laskutus sopimus on tehtävä etukäteen ennen tilausvahvistusta. Laskutuslisä on 8€ sis. alv / lasku.

MUUTA

Henkilö jolle tavara luovutetaan vastaa myös vuokratuotteista hänen tulee pystyä todistamaan henkilöllisyytensä, tuotteiden luovutuksen yhteydessä. (Ajokortti, passi tai kuvallinen henkilökortti)

Varaa tuotteiden noutoon tai luovutukseen riittävästi aikaa. Neuvomme mielellämme tuotteiden käyttöönotosta. Noutovarastollamme voi myös olla ruuhkaa.

Asiakas vastaa itse siitä, että on perehtynyt tuotteiden käyttöön riittävästi, osa tuotteista vaatii tuntemusta ja tietämystä eri aloilta. Autamme kyllä mutta vastuu on vuokraajalla. Resurssiin sidottu päivystys auttaa myös puhelimitse koko vuokrauksen ajan.

 

Categories: Sopimukset ja vastuut